งานเทศกาลแห่เทียนพรรษาโคราชประจำปี 2559จัดขึ้นในวันที่ 19-20 กรกฎาคม

เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)13716250_628677673974851_1237472984353637175_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s